Folkekirkens Nødhjælp i Honduras
PDF Udskriv Email

Demokrati og menneskerettigheder er under konstant pres i Honduras, og fattigdom og ulighed er udbredt især i landområderne.

Hjælp Folkekirkens Nødhjælp med at bekæmpe korruption og sikre den fattige befolknings rettigheder og adgang til jord.

Over halvdelen af landets knap otte millioner lever under fattigdomsgrænsen, og den demokratiske udvikling har lidt stort tilbageskridt efter et statskup.

 

Udfordringer

Selvom Honduras er godt på vej i forhold til at nedbringe dødeligheden for børn under fem år, halter landet langt bagefter i forhold til at skabe større social og økonomisk lighed.

Nogle af de største udfordringer, som civilsamfundet i Honduras står over for, er den udbredte fattigdom især i landområderne, en høj arbejdsløshed, som er med til at drive især unge til USA som migrantarbejdere og så landets sårbare geografiske placering i forhold til orkansæsonens hærgen.

Det politiske system har historisk set været domineret af en lille økonomisk stærk elite.

Men det skrøbelige demokrati og ikke mindst menneskerettighederne er under stærkt pres, efter at et statskup i 2009 afsatte den demokratisk valgte præsident.

Desuden slås befolkningen med et ineffektivt og ofte korrupt retssystem og politi, der betyder, at straffriheden er høj i et land, hvor der er megen voldelig kriminalitet og korruption.

 

Det gør Folkekirkens Nødhjælp

I Honduras har vi fokus på bæredygtig landbrugsudvikling blandt fattige småbønder og indfødte befolkningsgrupper især i den vestlige del af landet.

Vi støtter sårbare kvinder i at organisere sig og tale deres og familiens rettigheder. Vi arbejder med at fremme menneskerettigheder, bekæmpe korruption og styrke den demokratiske udvikling.

Vi arbejder med:

• Udvikling af bæredygtigt landbrug

• Katastrofeberedskab og klimatilpasning

• Menneskerettigheder og demokrati

Folkekirkens Nødhjælp har arbejdet i Honduras siden 1990'erne og har været med til at opbygge ACT Foro, der samarbejder med andre ACT-organisationer i regionen.